es | cat | en | de

Curiositats

ARRIBEN ELS PRIMER EXEMPLARS ADULTS

Dels 4 últims exemplars capturats, 3 han estat femelles adultes.

28/11/2012

Jove de Cotxa fumada mort

A l’estació d’anellament de La Torreta es va trobar un jove de Cotxa fumada mort per asfixia al intentar engollir-se un cuc de més de 20 centímetres.

01/01/2012

Percentatge del Morfotipus Paradoxus en els joves de Cotxa fumada.

Un 10% del joves de Cotxa fumada son del morfotipus Paradoxus segons l’anàlisi de les dades obtingudes a l’estació La Torreta.

31/10/2012

Un voltor a la piqueta d’aigua de l’estació La Torreta.


Apareix un voltor comú (Gyps fulvus) a la terrassa on hi ha la piqueta d’aigua de l’estudi ornitològic “Cotxa fumada”.

01/01/2012

Cotxa fumada adulta amb taca negra al raquis de més de 12 mm.

Una recaptura d’una femella de Cotxa fumada adulta medeix una llargada del color negre del raquis superior als 12 mm.

06/03/2012