es | cat | en | de
tornar

Curiositat

Cotxa fumada adulta amb taca negra al raquis de més de 12 mm.

Una recaptura d’una femella de Cotxa fumada adulta medeix una llargada del color negre del raquis superior als 12 mm.
Segons la “Guia para la identificación de los passeriformes europeos” de Lars Svensson, la llargada del raquis en color negre dels adults de Cotxa fumada és inferior als 8 mm, amb una excepció d’un mascle adult capturat a Italia que media 12 mm.

A l’estació d’anellament de La Torreta es va recapturar una femella adulta el 4 de febrer del 2.012, que va estar anellada al mateix indret i per primera vegada el 209 de novembre del 2.008 com a exemplar jove de l’any.

Aquest fet no és del tot habitual, tot i que aporta un altra excepció a l’estudi portat a terme per Biber l’any 1.978.