es | cat | en | de
tornar

Curiositat

ARRIBEN ELS PRIMER EXEMPLARS ADULTS

Dels 4 últims exemplars capturats, 3 han estat femelles adultes.
El dia 19 de novembre es va capturar la primera Cotxa fumada adulta d’aquesta temporada. Si tenim en compte que la primera captura es va produir el 26 d’octubre, i que fins al 19 de novembre es van capturar 21 exemplars amb petites quantitats de dos o tres exemplars cada 3 o 4 dies, es pot deduir, que els primers exemplars en iniciar la migració son els joves nascuts dins l’any calendari, i que uns dies més tard, migren els adults.

Aquesta teoria ve reforçada per les darreres 4 captures, de les que 3 son exemplars adults.

Crida l’atenció que dels 3 exemplars adults capturats, totes son femelles adultes. A aquestes tres femelles, cal afegir l’exemplar que s’ha pogut enregistrar amb la càmera de la menjadora, que es pot apreciar que és una femella adulta anellada. També cal tindre present que s’ha pogut observar algun exemplar de mascle adult per la zona de l’estació La Torreta.