es | cat | en | de
tornar

captura

Data Captura: 05/02/2013 (14:30)

Especie: Phoenicurus ochruros
Subespecie: gibraltariensis

Mčtode Captura: Ballesta
Tipus de captura: Anellamient

Remitent: Cat.www.rings.cat Catalunya

Color Anella: Blanc
Ubicació: Pota dreta
Lectura: De dalt a baix
Anella: 1013644

Anella PMMA: FC

Estació: Seu SCA C. Falguera Sant Feliu de LlobregatAla

Pr3

Pes

Greix

Muscle

Pli

Muda

estiu

Hivern

Ext

5

Int

Edat: Any desconegut nascut abans del 2012

Sexe: Mascle

Segona primąria: Entre 7 i 8

Color del Iris:5

Punta de l'ala: 5Fotos de la captura
Altres captures amb l'anella 1013644

  Data Anella Anella PMMA Edat Especie Subespecie Morfotipus Estació
05/02/2013 1013644 Abans de 2012 Phoenicurus ochruros Casa Falguera Sant Feliu 0 0 0
Comparativa

 05/02/2013 (14:30)05/02/2013 (14:30)
Fotos de la captura
EstacióCasa Falguera Sant FeliuSeu SCA C. Falguera Sant Feliu de Llobregat
Mčtode CapturaBallestaBallesta
EdatAbans de 2012Abans de 2012
SexeMascleMascle
Ala88
Pr369
Pes16.20
Greix4
Pli9
Muscle2
Muda estiu Ext95
Muda estiu Int9
Muda Hivern Ext9
Muda Hivern Int9
Color del Iris
0
5
Morfotipus


Avistaments amb l'anella FC

  Data Anella Anella PMMA Població Provincia
06/02/2013 (16:55)   FC Sant Feliu de Llobregat Barcelona 0 0