es | cat | en | de
tornar

Estadisticas

Grāfica que ens demostra que les dades de P3 entre les femelles joves i adultes no comportent trets diferenciasl importants. Cap la possibilitat de que alguna femella hagi estat sexada, tot i ser un mascle jove morfotipus cairii.