es | cat | en | de
tornar

Noticia

Previsió de la captura de la primera cotxa fumada del 2.012.

Aquesta previsió tracta de l’estimació matemàtica de la futura captura primera cotxa fumada a l’estació La Torreta en base a les dates de les primeres captures portades a terme en els darrers anys.
La previsió és una tècnica que es basa en series temporals històriques per determinar una dada prevista en un determinat moment. En aquest cas hem analitzat les primeres captures que s’han portat a termes a l’Estació la Torreta de Cotxes fumades, i que s’adjunten a continuació:

18/10/2003. Valor 40
6/11/2004. Valor 230
1/11/2005. Valor 180
28/10/2006. Valor 140
2/11/2007. Valor 190
24/10/2008. Valor 100
19/10/2009. Valor 50
30/10/2010. Valor 160
22/10/2011. Valor 80

A cada data se li ha atorgat un valor numèric, per tal de convertir el valor DATA en un valor comparable i avaluable.

Amb aquests valors s’ha fet una previsió de futur, donat el resultat de que la primera captura de cotxa fumada a l’Estació La Torreta serà el:

29 / 30 d’octubre.

Aquesta previsió s’ha portat a terme seguint la metodologia de Box-Jenkins.

Òbviament, en aquest cas concret hi ha molts factors aliens a la previsió que poden alterar notablement el resultat.