es | cat | en | de
tornar

Noticia

Modificació del terrat de la piqueta d'aigua de l'estudi

El motiu principal per la colocació d'anelles alfanumériques de PVC és que a l'estació d'anellament La Torreta es dispossa d'un punt d'aigua (piqueta) on un gran nombre de Cotxes fumades acudeixen diariament a veure.
Des de l'any 2.006, hi ha intal.lat un punt d'aigua a l'estació d'anellament La Torreta on, durant tot l'any, hi ha una gran quantitat d'espècies d'ocells que van a veure i a banyar-se. D'entre totes les espècies, la Cotxa fumada, ha estat sempre el visitatnt que més ha frequentat la piqueta d'aigua durant el pas migratori i l'estada hivernal.

Fins l'any 2.011, al voltant de la piqueta d'aigua s'ha instal.lat una xarxa de terra que ha permès capturar moltes espcies diferents d'ocells, a més a més d'un gran nombre de Cotxes fumades, superant els 400 exemplars.

El lloc on es troba la piqueta d'aigua és un terrat, que inicialment no tenia cap mena de vegetació, però donat l'interés del estudi, durant la primavera del 2.012 s'ha creat un ambient més apropiat per a la tranquilitat dles ocells, tot rodejant el punt d'aigua de vegetació.

Les plantes que s'han plantat han estat curosament seleccionades i distribuides per tal d'aconseguir un hàbitat molt més atractiu de cara a l'hivern.

Les espècies de plantes plantades son:

Pittosporum tobira. S’ha fet una barrera amb 10 testos molt grans per aïllar la zona de la piqueta del carrer i donar-li molta més intimitat als ocells i per tant que es sentin més segurs a l’hora d’anar a veure o menjar. La seva característica de fulla perenne i frondosa durant tot l’any, ens permet tindre un hàbitat força visitat durant tot l’any.

Vitis vinifera. Una parra molt gran, li dona un punt important d’atracció d’insectes, especialment a l’estiu. Per al període de l’estudi, està previst que tan sols serveixi com a perxa per posar-se abans d’anar-hi a veure o menjar.

Cercis siliquastrum. Dues plantes grans, que per la seva floració atrauen molts ocells a l’estiu. Per l’hivern està previst que serveixin de perxa frondosa.

Vivurum tinus. Dues plantes que a l’igual que el Pitsoporum, mantenen la fulla tot l’any, i que aportaran un bon lloc per menjar a espècies insectívores, per l’abundància d’insectes entre les seves fulles.

Nandina domestica. La seva característica arbustiva, facilita tant la seva funció de perxa com d’indret on trobar aliment amb facilitat.

Morus alba. Un dels arbres que més espècies a atreuen a l’estiu quan els seus fruits madures. A L’hivern està previst que sigui una molt bona perxa.

Cydonia vulgaris. Es tracta d’un codonyer, que per les seves característiques atreu ocells tot l’any.

Amb aquesta adaptació del terrat i amb l’atracció de moltes i diferents espècies d’ocells, es preveu que el volum d’atracció de les Cotxes fumades, sigui molt superior que anys anteriors, que ja era de per si força elevat.