es | cat | en | de
tornar

Noticia

Sesió prąctica de recollida de mostres de sang

A cąrrec del veterinari responsable del projecte, Francesc Vidal, s’ha portat a terme una sessió prąctica per la recollida de mostres de sang amb Pardals (Passer domesticus).
Una de les parts més importants conmsisteix en la recollida de mostres de sang dels exemplars joves de Cotxa fumada morfotipus cairii, per tal de intentar detectar trets diferencials entre mascles i femelles.

Abans de portar a terme el treball de camp durant el periode de l’estudi, s’ha portat a terme aquesta sessió formativa i preparatoria amb tubs de recollida de mostres amb eparina, que amb tota seguretat, no podra ser els definitius per a l’estudi.