es | cat | en | de
tornar

Noticia

"Madame" La Cotxa fumada protagonista del projecte Phoenicurus

El cas més important fins a la data del estudi ornitològic “phoenicurus” portat a terme per la Societat Catalana d’Anellament.
Més de 140 cotxes fumades han estat capturades i anellades amb anelles de
PMMA des que que s'iniciés el projecte Phoenicurus a Catalunya al octubre
del 2.012. Fins a la data actual, s'han enregistrat més de 425 avistaments
amb videos i fotografies de cotxes fumades amb les anelles alphanumériques.
Però d'entre tots els ocells estudiats, un, sens dubte, és el verdader
protagonista del estudi. Millor dit, una, ja que es tracta d’una femella adulta, capturada i anellada per primer cop a l’estació “La Torreta” de La Ràpita el dia 15 de novembre del 2.009. Des d’aleshores s’ha recapturat un total de 9 vegades a les seguents dates:

15 novembre 2009
7 desembre 2009
7 gener 2010
14 febrer 2010
21 febrer 2012
8 desembre 2012
25 desembre 2012
27 gener 2013
9 març 2013

Les trampes fetes servir per capturar a “Madame” han estat diverses. Des de xerxes japonesesn per passeriformes, passant per xarxes de terra, ballestes i finalment la perxa.

Però el més important d’aquest cas son els 99 avistaments fets de la cotxa fumada amb videos, fotografies i telescopi. I tot gràcies a la seva afició a visitar la menjadora de cucs controlada amb la càmera de vigilància, que ha estat visitant cada dia, pràcticament des de que la varem instal.lar. Curiosament ha estat l’unic ocell que l’ha visitat i ha menjat en tranquilitat, fins i tot, un dia després d’alguna de les recaptures que hem fet al mateix lloc on es troba la menjadora.

Aquesta fidelitat a la menjadora ens ha permés controlar el tipus de pres preferit per l’ocell. Així, el preferit és, sens dubte, el Tenebrio. Ha ignorat completament els grills, a diferencia d’altres ocells de la mateixa espècie que l’han preferit en ballestes, i s’ha menjat Zophobas de gran tamany. Tots aquests fetes s’han enregistrat en video, tan la manera de caçar-los com de menjar-se’ls a la mateixa menjadora.

La frequencia de visites ha estat un altre fet que crida l’atenció, ja que sembla que estigui semnpre controlant la visita per part d’humans a la menjadora, fet que pot implicar que després hi hagi menjar. Així, son frequens les visites que al llarg del dia realitza a la menjadora, i d’aquestes tan sols hem contabilitzat un avistament per dia. L’altra dada importasnt son les hores de visita, ja que sol visitar la menjadora quan encara és de nit, tal i com es pot comprovar als videos dels avistaments.

Aquesta fàcil localització de la cotxa fumada ens ha permès enregistrar amb video i càmera fotogràfica molts dels seus moviments, tal i com es pot veure en les imatges adjuntes.

La darrera visita a la menjadora que varem poder enregistrar, va ser el 19 de març del 2013 a les 18:37h. Pocs dies abans es va recapturar amb la perxa i mostrava signes de que s’estava preparant per migrar, tal i com es pot veure a la imatge de la noticia on s’aprecia la gran quantitat de reserves de greix acumulat, amb un codi 4, i amb molt bona condició física amb un codi de muscle 3.

Ara tan sols cal esperar a que torni el proper hivern i que la poguem enregistrar novament tants cops com aquest primer periode de l’estudi.