es | cat | en | de
tornar

Noticia

PRIMERA LECTURA A DISTÀNCIA AMB TELESCOPI

Es tracta de la primera lectura d’una Cotxa fumada anellada dins del projecte “Cul Roig”. Aquesta és una dada força important per a l’èxit del estudi, ja que corrobora l’òptim funcionament de les anelles de PMMA per la lectura a distància.
El passat diumenge, 2 de desembre, es va realitzar la primera lectura d’una Cotxa fumada anellada amb anella de PMMA amb telescopi. A una distància d’entre 50 i 60 metres, es va poder observar per un curt espai de temps de pocs segons a l’ocell amb constant moviment, ja que foragitava un altra Cotxa fumada del territori. Un cop aconseguit, va desaparèixer i no es va tornar a observar. L'anella de PMMA es va llegir perfectament amb els mínims 20 augments del telescopi. Posteriorment, a 40 augments, la lectura de l’anella de PMMA va ser del tot optima. Malauradament no va donar temps per poder fer una fotografia amb digiscoping per testimoniar millor la lectura.

El lloc on es va observar va ser a un centenar de metres de distància des d’on es va capturar la primera vegada.

La transcendència de la lectura és encara més rellevant si es te en compte que aquest ocell es va anellar per primera vegada el dia 1 de novembre del 2.009, amb un codi d’edat Euring 3, el que significa que va néixer amb tota seguretat l’any 2.009. Des d’aquesta primera captura, l’ocell es va tornar a capturar fins a 5 cops més en els anys, 2.009, 2.010 i 2.012. Es pot veure el historial de l’ocell i les captures i recaptures al enllaç http://www.phoenicurus.net/captura/592/1008547.php. Aquest fet de tantes recaptures, li dona ple sentit al estudi “Cul Roig” i es preveuen moltes més lectures a distància en el futur, no tan sols d’aquest ocell, sinó de tots els que hivernen a la zona de l’Estació La Torreta.

La imatge que s’adjunta a aquesta noticia correspon a l’ocell el dia que es va recapturar l'any 2.012 i es va anellar amb l'anella de PMMA.