es | cat | en | de
tornar

Noticia

OBSERVADORS ACTIUS

Es crea una nova figura per participar en el projecte "Cul Roig" anomenats Observadors Actius.
Des de la Societat catalana d’Anellament s’està portant a terme el projecte “Cotxa fumada” (Es pot veure l’evolució del projecte al portal www.phoenicurus.net ). La base principal del l’estudi, consisteix en la captura dels ocells i la col•locació d’una anella de PMMA per a passeriformes a part de l’anella metàl•lica amb remitent www.rings.cat (anelles emeses per la Societat Catalana d’Ornitologia. SCA ). Aquestes anelles de PMMA son alfanumèriques i permeten una lectura a distància amb binocles o telescopi.

Una part d’aquest estudi però, està en mans dels milers d’anelladors i d’observadors d’aus que aportin lectures de les anelles de PMMA alfanumèriques, especialment creades per aquest projecte. Ara bé, sent realistes, les probabilitats de recaptures i lectures esporàdiques per part d’observadors aliens al projecte son realment baixes. Segurament l’obtenció d’informació posterior a l’anellament del ocells, serà mot superior a les recuperacions habituals d’ocells anellats amb anelles metàl•liques, gràcies a les anelles alfanumèriques de PMMA, però tot i així el resultat esperat serà insuficient.

Es per aquest motiu que hem creat la figura del Observador Actiu. Es tracta d’ornitòlegs que visquin en una casa amb jardí, o que freqüentin espais de manera habitual, on cada hivern controlin la població de Cotxes fumades de manera fàcil i sense gaire esforç, i que a la vegada es comprometin a fer lectures de les cotxes fumades anellades en el futur.

El procediment consisteix en capturar, per part de l’anellador de la SCA, un parell o tres cotxes fumades amb ballestes, i anellar-les amb les anelles de PMMA. Acte seguit, donar accés al observador a la base de dades principal per poder enregistrar les lectures d’anelles de les cotxes fumades del seu entorn.

Es pot afavorir l’augment de les lectures creant punts d’atracció amb fonts d’aigua o menjadores amb preses vives, com ara cucs de farina.

Des de la SCA, agrairem que aquelles persones interessades en formar part del projecte, ens adrecin un correu electrònic al mail: info@phoenicurus.net