es | cat | en | de
tornar

Noticia

Primera mostra de sang amb èxit.

Finalment el sistemea recomanat pel veterinari va ser la solució a la problemàtica del sistema de recollida de la sang.
Aquesta primera mostra de sang, juntament amb tres mostres més, (dues de mascles i dues de femelles), han de servir per determinar el careotip de l’espècie, i poder determinar d’aquesta manera amb seguretat el sexe dels morfotipus cairii.

La dificultat principal en aquests moments consisteix en capturar dues femelles adultes que es puguin sexar amb total seguretat.