es | cat | en | de
tornar

Noticia

Primera lectura d'una anella de PMMA amb la cāmera de la piqueta

Amb les imatges enregistrades de la primera lectura d'una de les anelles de PMMA col.locades, es pot concluir que la qualitat del video és insuficient per fer una lectura sense dubtes.
Tal i com es pot comprovar a les imatges del video adjunt a aquesta noticia, s'ha confirmat el pitjor dels pronostics que es preveien en les gravacions de la cāmera de video de la piqueta.

Quan es va instal.lar la cāmera de video de vigilancia, activada pel moviment, a la piqueta d'aigua es van portar a terme diferents proves de gravacions d'anelles de PMMA amb la conclusiķ de que si l'ocell no es possava al davant mateix de la cāmera, la lectura de l'anella no seria correcta. I tal i com es preveia, a la primera filmaciķ s'ha contratat aquesta dada.

La principal problemātica de la gravaciķ rau en la baixa qualitat de filmaciķ del model de cāmera de vigilancia, que si que permete prou definiciķ per detereminar les especies que visites la piqueta perō no per la lectura correcta de l'anella. La soluciķ possible seria la instal.laciķ d'una cāmera de vigilancia d'Alta Definiciķ que aportés més detall de les imatges gravades.

Donat que aquesta és una part essencial del projecte "Cul Roig" es buscarā una alternativa a la instal.laciķ actual, be sigui canviant la cāmera o també modificant la forma de la piqueta, obligant als ocells a apropar-se a la cāmera.

Grācies a que en la data d'aquesta gravaciķ tan sols hi havia tres anelles de PMMA col.locades, i una d'elles es va col.locar a un mascle jove de Cotxa fumada, podem determinar que l'ocell del video és el de l'anella AF, capturat i anellat el 27 d'octubre a la xarxa japonesa per passeriformes, per tant aquesta es considera la primera lectur a distāncia del projecte "Cul Roig". La dada te encara més imrtāncia si es té en compte que la filmaciķ s'ha fet el 29 d'octubre, tan sols dos dies després de la captura del ocell a la xarxa ubicada en el mateix terrat on es troba l piqueta.


Videos de la noticia