es | cat | en | de
tornar

Noticia

Carta de codis de colors per determinar la coloració del iris

S'ha creat una carta de colors universals PANTONE per tal d'intentar clasificar els diferents exemplars en funció de la coloració del iris.
Un apartat d’obtenció d’informació nou, és la determinació d’un codi de color del iris de l’ull, basat en 5 coloracions de diferents tonalitats de marrons. Per tal de universalitzar aquesta dada, s’han escollit els 5 colors PANTONE detallats a continuació, i en base als següents codis:

• Codi 0. Sense dades.
• Codi 1. Pantone 419 M.
• Codi 2. Pantone 440 M.
• Codi 3. Pantone 412 M.
• Codi 4. Pantone Black 4 M.
• Codi 5. Pantone 4625 M.

S’adjunta una carta de codis dels diferents pantones amb els codis corresponents.

Per la comparació dels colors es farà servir una carta de colors en paper imprès amb els pantones col•locats de manera escalada, tal i com es veu a la carta de codis adjunta.

Per poder fer una medició correcta del color del iris, mantenim sempre la mateixa font de llum, es fa servir una lupa retroiluminada de gran tamany i es realitza una fotografia, a través de la òptica de la lupa, i sense fer servir el flash per enregistrar el color el més real possible.

Les dades obtingudes es presentaran en forma de codi i amb una mostra del color a la base de dades pública del cercador de www.phoenicurus.net