es | cat | en | de
tornar

captura

Data Captura: 02/02/2013 (17:30)

Especie: Phoenicurus ochruros
Subespecie: gibraltariensis

Mčtode Captura: Ballesta
Tipus de captura: Anellamient

Remitent: Cat.www.rings.cat Catalunya

Color Anella: Blanc
Ubicaciķ: Pota dreta
Lectura: De dalt a baix
Anella: 1020174

Anella PMMA: HJ

Estaciķ: Horts Santa MariaAla

Pr3

Pes

87

67

17.00

Greix

Muscle

Pli

2

2

Muda

estiu

Hivern

Ext

Int

Edat: Nascut l'any 2012

Morfotipus: Cairii

Segona primāria: Entre 7 i 8

Color del Iris:2

Punta de l'ala: 4
Observacions:
Ala dreta: GC=0000000555, A=000, T=000
Ala esquerra: GC=0000000555, A=000, T=000Fotos de la captura