es | cat | en | de
tornar

captura

Data Captura: 05/11/2012 (08:00)

Especie: Phoenicurus ochruros
Subespecie: gibraltariensis

Mčtode Captura: Xarxa japonesa - passeriformes
Tipus de captura: Anellamient

Remitent: Cat.www.rings.cat Catalunya

Color Anella: Blanc
Ubicació: Pota dreta
Lectura: De dalt a baix
Anella: 1013074

Anella PMMA: AP

Estació: Estació La TorretaAla

Pr3

Pes

87

66.5

15.60

Greix

Muscle

Pli

1

1

9

Muda

estiu

Hivern

Ext

9

9

Int

9

9

Edat: Nascut l'any 2012

Morfotipus: Cairii

Color del Iris:3
Observacions:
6ena rectriu dreta li falta. Te el canó que ja li estą comenēant a sortir.
Extreiem la 6ena rectriu esquerra.Fotos de la captura