es | cat | en | de
tornar

captura

Data Captura: 26/10/2012 (18:30)

Especie: Phoenicurus ochruros
Subespecie: gibraltariensis

Mčtode Captura: Ballesta
Tipus de captura: Anellamient

Remitent: Cat.www.rings.cat Catalunya

Color Anella: Blanc
Ubicació: Pota dreta
Lectura: De dalt a baix
Anella: 1013062

Anella PMMA: AC

Estació: Estació La TorretaAla

Pr3

Pes

87

66.5

19.50

Greix

Muscle

Pli

3

3

9

Muda

estiu

Hivern

Ext

9

9

Int

9

9

Edat: Nascut l'any 2012

Morfotipus: Cairii

Color del Iris:2
Observacions:
Codi IRIS 2Fotos de la captura
Avistaments amb l'anella AC

  Data Anella Anella PMMA Població Provincia
13/11/2013 1021472 AC Sant carles de la Rąpita Tarragona 1 0
11/11/2013 1021472 AC Sant carles de la Rąpita Tarragona 1 1
08/11/2013 1021472 AC Sant carles de la Rąpita Tarragona 1 0
07/11/2013 1021472 AC Sant carles de la Rąpita Tarragona 1 1
03/11/2013 1021472 AC Sant carles de la Rąpita Tarragona 2 2
02/11/2013 1021472 AC Sant carles de la Rąpita Tarragona 2 1
02/11/2013 1021472 AC Sant carles de la Rąpita Tarragona 1 1